Bedilicious

/ ‘bed·ilisəs /

(brand.)where you create your own bed made in saigon

Liên lạc

Tại Sài Gòn, Việt Nam
Địa chỉ
lầu 1, 67 Đinh Công Tráng, Q.1, Sài Gòn, Việt Nam
Điện thoại
(+84) 90 981 91 88
Instagram
/bedilicious.vn
Facebook
/bedilicious

Hỗ Trợ Khách Hàng:

Nếu bạn có thắc mắc hay yêu cầu về

đặt hàng và sản phẩm,

vui lòng liên hệ với chúng tôi:

hello@bedilicious.vn

Hợp Tác Kinh Doanh:

Về đối tác, đại lý nhượng quyền …

vui lòng liên hệ qua:

partners@bedilicious.vn

 
 

Bedilicious

Online Bedding Store

(+84) 96 413 14 42